Hybrid Application

Applicationที่ออกแบบพัฒนาให้รองรับระบบปฏิบัติการได้หลายแพลตฟอร์มในตัวเองประโยชน์ของการพัฒนาแอพในลักษณะนี้คือผู้พัฒนาแอพจะไม่เสียเวลาในการสร้างขึ้นมาในหลายแพลตฟอร์มเขียนชุดคำสั่งเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ทุกเครื่อง